เช็คข้อมูลผู้สมัครรายจังหวัด

ข้อมูลผู้สมัครรายจังหวัดกทม ปริมณฑล ภาคกลาง
จังหวัด เขต
กรุงเทพมหานคร 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 28
ปทุมธานี 2, 3, 4
นนทบุรี 3, 4, 5, 6
นครปฐม 1, 2, 3, 4, 5
ราชบุรี 1, 2, 3, 4, 5
สมุทรปราการ 1, 3
ระยอง 1, 3, 4
กาญจนบุรี 1, 2, 3, 4, 5
ชลบุรี 3, 4, 5, 6
ฉะเชิงเทรา 1, 2, 3, 4
ปราจีนบุรี 1, 2, 3
ลพบุรี 1, 2, 3
สระบุรี 2
ภาคเหนือ
จังหวัด เขต
เชียงราย 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
เชียงใหม่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
ลำปาง 1, 2, 3, 4
แพร่ 1
นครสวรรค์ 1, 3, 4, 5, 6
พิษณุโลก 1, 2, 3, 4, 5
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
จังหวัด เขต
ขอนแก่น 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10
อุบลราชธานี 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
อุดรธานี 1, 2, 3, 6, 7, 8
มหาสารคาม 1, 2, 3, 4, 5
ศรีสะเกษ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
ชัยภูมิ 1, 2, 3, 4, 5
สุรินทร์ 1, 2, 3, 4, 5, 6
บุรีรัมย์ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
เลย 3
ภาคใต้
จังหวัด เขต
ยะลา 1, 2
สงขลา 1, 3, 4, 5, 8
นราธิวาส 3
นครศรีธรรมราช 2, 3, 5, 6, 8
สุราษฎร์ธานี 6
ระนอง 1
สตูล 1
ชุมพร 1, 2, 3